شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ شعري زيبا به *گويش بوشهري* . اي صاحب دنيا و دين, اي خالق هستي خدا دنيــا خــــراب وابي بگــو, تا حجتت جل تر بيا . مردونگي وابيد کم ,جي شاديه پــر کرده غــم مردم دنيسن فکر هم, تو عيش و تو وقت عزا . رونــــق گرفته کار بـــد, رد کرده بد جنسي ز حـــد تا جايي که ور هم نمترن ,زندگي کنن چن تا کاکا . پا بل تو بــازارو بين, سِـي کن چطـــوري مومــنين گوش مي برن صب تا پسين, اما يواش و بي صدا .
بزاز مکارِ دغل , متري نهاده زير بغل | مث طلحه تو جنگ جمل سي کشتن خلق خدا // مانل بشر نيستيم شريم ,والا ز غولک بدتريم | سر دوس و دشمن مي بريم ,سي مال دنياي بي وفا // حالم خراب و درهمه, پرتا پره لارم غمه | هرچي بگم بازم کمه, از کار و بار ناروا...
(*سيد طالب هاشمي*)
يامهدي فاطمه چشم براهت منتظريم
مردم دِ نيستن فکر هم... تو عيش و تو وقت عزا...
هرچي بگم بازم کمه... از کار و بار ناروا...
*خدانگهدار... به اميد ديدار...*
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top