قرمز سبز آبي خاکستري
آن كه به كار كسانى خشنود است ، چنان است كه در ميان كار آنان بوده است ، و هر كه در باطلى پا نهاد ، دو گناه بر گردن وى افتاد ، گناه كردار و گناه خشنودى بدان كار . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت